menu close menu

Тенис секция

TENNIS AS A SPORTS DISCIPLINE

            


        Всяка спортна дисциплина трябва да се анализира по отношение на специфичните енергетични изисквания и съответно да се тренират тези енергообезпечаващи системи, които ще осигурят оптимална метаболитна и физиологична адаптация на организма на състезателя. Основното правило е че, подобрения капацитет на енергообезпечаване води до подобряване на спортното постижение.                                                                                                   
                                       Физиология на спорта

 Характеристика на двигателната дейност в тениса

              Тениса е спорт с комплексна двигателна дейност, (Смесена- Циклична - Ациклична структура), който има интервално-променлив характер, с аеробно-анаеробно (гликолитично) енергоосигуряване. Спорт характеризиращ се с голям по обем и интензивност  натоварване. Двигателните действия имат скоростно силов харакатер и се проявяват с много голяма вариативност продължително време, в условията на компенсирана умора. (Компенсирана умора (Скрита) Пояснение! - Ефективноста на работата  се запазва за известно време на съответното равнище в резултат на допълнително разпределение на усилията. При този режим на работа силните звена на веригата за обслужването компенсират дейността на по-слабите.) Целта на спортната подготовка е формиране на скоростно-силова издръжливост и ефективна регулация на движенията в/у широка АЕРОБНА ОСНОВА.

TENNIS CONDITIONING PREPARATION
СТАТИИ
    
      МЕТОДИКА
 
             СПОРТНИ ПРОГРАМИ
 
                    НАСОКИ

ГЕНЕРАЛНА ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ ПО ВЪЗРАСТИ.pdf
ТЕНИС ПЕРИОДИЗАЦИЯ - РАБОТЕН ПЛАН - ОБОСНОВКА.pdf
КОНДИЦИОННА ПОДГОТОВКА - ОБОСНОВКА.pdf
ВРЕДА ИЛИ ПОЛЗА ОТ КОНДИЦИЯТА.pdf
ТЕНИС СТАТИСТИКА.pdf